Nasz aktywny listopad 

listopadowe muzykowanie zabawy na deszczowe dni twórczość plastyczna 

nasze twórcze działania 

galeria

jesienne muzykowanie  

muzyczna galeria

zabawy z materiałem przyrodniczym 

galeria