Kwiecień-plecień

fotorelacja -jak nam minęły kwietniowe dni

nasze twórcze działania 

galeria

jesienne muzykowanie  

muzyczna galeria

zabawy z materiałem przyrodniczym 

galeria