14 czerwca w naszym Przedszkolu miało miejsce uroczyste wkopanie kapsuły czasu, w którym wziął udział Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. W szczelnie zamkniętej kapsule, która została wkopana na terenie przedszkola, znalazły się zdjęcia wszystkich grup, pracowników, władz miasta, dziecięcych władz przedszkola oraz list ułożony przez dzieci, będący przesłaniem do przyszłych przedszkolaków. Kapsuła zostanie otwarta po 25 latach, czyli w 2047 roku.
W uroczystości, oprócz Burmistrza Jerzego Wrębiaka , udział wzięli również zastępca Burmistrza Brzegu Tomasz Filipkowski, kierownik Biura Oświaty Elżbieta Ochmańska- Jurkowska oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny, który pokazał, że patriotyzm ma wiele kolorów. Odczytano także list ułożony przez dzieci, będący przesłaniem do przyszłych przedszkolaków, który został włożony do kapsuły czasu. Następnie Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz Burmistrz Przedszkola Igor umieścili kapsułę w przygotowanym miejscu na terenie przedszkola, a przedstawiciele wszystkich grup i zaproszeni goście dokonali jej zakopania. następnie Dyrektor Przedszkola Alina Makowska, Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz Burmistrz Przedszkola Igor Dobrowolski osłonili tablicę pamiątkową. Może za 25 lat przedszkolakami będą dzieci naszych wychowanków i kontynuować będą dokumentowanie historii przedszkola.

list przedszkolaków zamknięty w kapsule