historyczne głosowanie 

W piątek 10 grudnia po raz pierwszy w demokratycznych wyborach wybrany został burmistrz naszego przedszkola. W prawyborach grupowych wyłoniono trzech kandydatów: Igora D., Anię Sz., Gabriela W, którzy prowadząc kampanię wyborczą przekonywali do oddania głosu na siebie. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Gabriela B., Hubert S., Mateusz B. Dzieci z najstarszych grup po zaprezentowaniu programów wyborczych przez poszczególnych kandydatów przystąpiły do głosowania. Po przeliczeniu głosów przez członków komisji Burmistrzem Przedszkola Nr 11 został Igor D. z grupy IV, a Wice burmistrzami Ania Sz. z grupy VI i Gabriel W. z grupy V. Gratulujemy wszystkim kandydatom i życzymy owocnej współpracy z Dyrekcją, Radą Rodziców i Gronem Pedagogicznym naszego przedszkola.