W dniu 26.10.2022r. odbyły się demokratyczne wybory na Burmistrza Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu.
 Dzieci z grup: IV, V i VI - w prawyborach wyłoniły następujących kandydatów na burmistrza przedszkola: 
Grupa IV – Antoninę Chudy ,
  Grupa V – Adama Krauze ,
Grupa VI - Igora Dobrowolskiego.
Komisja Wyborcza w składzie : Natalia Lech, Witold Stencel oraz Tomasz Tarasewicz- czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów. 
W demokratycznym głosowaniu wzięły udział dzieci z grup III,IV,V i VI obecne tego dnia w przedszkolu.
Ogółem oddano …71……………..głosów.
Wszystkie głosy były ważne. Burmistrzem Przedszkola Publicznego Nr 11 w roku szkolnym 2021/2022 został: Igor Dobrowolski uzyskując……27…głosów. 
Wiceburmistrzami zostali: Antonina Chudy uzyskując 22 głosów oraz Adam Krauze z ilością 22 głosów.