W dniu 08.11 w Przedszkolu Publicznym nr 11 odbył się uroczysty występ z okazji Święta Niepodległości .Grupa V niebieska w tańcu ,wierszu i piosence uczciła ten szczególny dzień. Na zakończenie cała społeczność przedszkolna odśpiewała hymn narodowy .

https://www.facebook.com/100063725486310/videos/1088815508499952

Z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu i
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu nagrali cztery
zwrotki hymnu Polski w Studiu M im. SBB w Radiu Opole.
W imieniu Opolskiego Kuratora Oświaty zachęcamy wszystkie szkoły i
placówki oświatowe województwa opolskiego do publikacji nagrania
„Mazurka Dąbrowskiego” na swoich stronach internetowych i w mediach
społecznościowych.

https://kuratoriumopolepl-
my.sharepoint.com/:v:/g/
personal/mwasowski_kuratorium_opole_pl/
ESXLb_2nx5JJmTgFTqH8y0YB-
DZ6SXoAPeOjHtQPtVaO5g?e=GxFWZk