Ważne informacje dla rodziców

W związku z OGÓLNOPOLSKIM STRAJKIEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY , oświadczamy, iż podtrzymujemy akcję strajkową. Wobec powyższego , nadal nie będziemy w stanie zapewnić opieki i bezpieczeństwa wszystkim dzieciom. 

Dziękujemy Państwu za wsparcie naszego protestu, cierpliwość i wyrozumiałość. 

Prosimy rodziców o zapewnienie opieki dzieciom w miarę możliwości. 

 

nauczycielki oraz pracownicy Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu. 

WAŻNE

W  ZWIĄZKU  Z  BRAKIEM  POROZUMIENIA  POMIĘDZY ZNP I FZZ  A  STRONĄ RZĄDOWĄ  NASZE PRZEDSZKOLE  PODEJMUJE  Z  DNIEM 08.04  AKCJĘ  STRAJKOWĄ  DO  ODWOŁANIA!

Ogłoszenie

SZANOWNI RODZICE !!!

Zawiadamiam, że w przypadku braku porozumienia między stroną rządową a oświatowymi związkami zawodowymi od dnia 08.04.2019r. może rozpocząć się akcja strajkowa na terenie przedszkola. W związku z tym placówka nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa i opieki  wszystkim dzieciom. Mamy świadomość, że sytuacja ta wiąże się z trudnościami dla rodziców i dzieci, prosimy jednak o wyrozumiałość i zabezpieczenie opieki dla przedszkolaków we własnym zakresie. Każdy rodzic w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności może skorzystać z zasiłku opiekuńczego z art. 32 ust.1 pkt1 ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity:Dz. U. z 2017r., poz. 1368 ze zm.).

O wszelkich zmianach dotyczących przedmiotowej sytuacji będą Państwo informowani na bieżąco na stronie internetowej przedszkola, portalu społecznościowym oraz przez ogłoszenie Dyrektora w placówce.

 

Kwiecień

01.04. Warsztaty chemiczne 

02.04 Najstarsze przedszkolaki  wyjeżdzają do Opola na "Rewię na lodzie".

06.04  Reprezentacja dzieci z grup IV ( 5-latki) i V ( 6-latki) bierze udział w Letniej Olimpiadzie Przedszkolaków.

Zapraszamy wszystkich chętnych  do kibicowania na godz. 1000  do hali sportowej PSP nr 3.

10.04  W naszym przedszkolu odbędzie sie konkurs międzyprzedszkolny pod hasłem "Podróże małe i duże". 

12.04  "W zdrowym ciele zdrowy duch" - Michał Sz.( 5-latek) i Iga P. ( 6-latek) reprezentują nasze przedszkole w konkursie recytatorskim w PP nr 4.

 

wydarzenia marzec i kwiecień

 

8.03.- godz.10.20- teatrzyk

21.03- uroczyste powitanie wiosny przez wszystkie grupy 

1.04.-10.30 pokaz chemiczny warsztaty 

2.04- "Rewia na lodzie " -wyjazd do Opola (grupy najstarsze)

Copyright © Topnet 2014