strefa czerwona , a praca naszej placówki.

 Drodzy Rodzice

    W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi dalszej pracy placówki (wprowadzenie strefy czerwonej) informuję, że przedszkole nadal pracuje stacjonarnie. Podjęliśmy szereg czynności mających zapewnić bezpieczne warunki do nauki i pracy. Jednak może się zdarzyć, że z powodu zachorowania na COVID - 19 wychowanka lub pracownika przedszkola, placówka zostanie zamknięta na czas kwarantanny. Na kwarantannę mogą być skierowane dzieci i pracownicy z poszczególnych oddziałów lub całe przedszkole. Dzieje się tak tylko za zgodą Sanepidu. Informacja o zamknięciu oddziału lub przedszkola może pojawić się w każdym momencie i o każdej porze. Dlatego apeluję do Państwa - dbajcie o siebie, unikajcie skupisk ludzkich, rozmawiajcie z dziećmi o konieczności częstego i solidnego mycia rąk. W razie podejrzenia zachorowania na COVID- 19 dziecka lub członka rodziny powiadomcie nas niezwłocznie telefonicznie 774045935, mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a w godzinach popołudniowych poprzez aplikację messenger.

Mam także gorącą prośbę do wszystkich przyprowadzających i odbierających dzieci aby na terenie przedszkola mieli założone maseczki. Ja wiem, że Państwo macie różne zdania dotyczące pandemii, skuteczności i celowości stosowania środków ochrony osobistej. Pamiętajcie, że po dzieci przychodzą dziadkowie, osoby obciążone różnymi chorobami u których zachorowanie na tego wirusa może nie przebiegać bezobjawowo czy łagodnie. Szanujmy się wzajemnie. Życzę nam wszystkim dużo zdrowia.

Pozdrawiam serdecznie

dyrektor Alina Makowska

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA

6 października na konferencji prasowej, minister zdrowia dr Adam Niedzielski ogłosił wprowadzenie nowych obostrzeń. To m.in. bezwzględny nakaz noszenia maseczek w określonych miejscach. 
Minister zdrowia Adam Niedzielski oraz komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przedstawili propozycje rozwiązań umożliwiających lepszą egzekucję obostrzeń obowiązujących w czasie pandemii.

Podczas wtorkowej konferencji szef resortu zdrowia podkreślił, że ministerstwo od początku trwania pandemii przekonuje, jak ważne jest przestrzeganie obostrzeń oraz norm sanitarno-epidemicznych.  

"Staramy się przekonywać o tym, z jakim niebezpieczeństwem mamy do czynienia, jak ważne jest stosowanie środków prewencyjnych: zachowanie dystansu, noszenie maseczki, jak ogromne znaczenie ma przestrzeganie obostrzeń, które są systematycznie wprowadzane  – wskazał Adam Niedzielski. Podkreślił, że w obecnej sytuacji epidemicznej noszenie maseczki traktuje jako jedną z norm współżycia społecznego. 

Minister zaznaczył, że wiele osób nie stosuje się do obostrzeń. Dlatego resort zdrowia z Komendą Główną Policji opracowali rozwiązania umożliwiające lepszą egzekucję obowiązujących restrykcji.  

"Chcemy ogłosić politykę zero tolerancji dla nieprzestrzegania tych surowych zasad dotyczących obostrzeń i zasad współżycia społecznego związanego z przestrzeganiem DDM: dezynfekcji, dystansu i maseczek" – powiedział minister Adam Niedzielski.  Z obowiązku zakrywania ust i nosa będą zwolnione osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Maseczki w wolnej przestrzeni staną się obowiązkiem w strefach nie tylko czerwonej, ale i w żółtej. 

www.gov.pl

 

fotokalendarze

FOTO2 PAŹDZIERNIKA (tj.piątek) BĘDĄ WYKONYWANE ZDJĘCIA DO KALENDARZY ORAZ W PRZYPADKU DZIECI 6-LETNICH- ZDJĘCIA DO TABLA PAMIĄTKOWEGO NA ZAKOŃCZENIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ. 

UBIÓR DZIECI -DOWOLNY , UROCZYSTY .

UBIÓR DZIECI 6-LETNICH - GALOWY ( ZE WZGLĘDU NA ZDJĘCIA DO TABLA)

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

630 – 900

 • Odbieranie przyprowadzanych dzieci od rodziców przez personel techniczny, zgodnie z procedurami obowiązującymi w okresie pandemii (pomiar temperatury, przebranie dziecka w szatni, odprowadzenie do sal na piętrach).
 • Swobodne zabawy (indywidualne, w zespołach). Gry i zabawy dydaktyczne. Zabawy stolikowe, logopedyczne, muzyczne. Ćwiczenia poranne. Zajęcia dodatkowe – religia.

900 – 1400 realizacja podstawy programowej

 • Przygotowanie do śniadania ( zgodnie z procedurami GIS).
 • Śniadanie
 • nauka samodzielnego jedzenia,
 • przestrzeganie zasad kulturalnego i bezpiecznego spożywania posiłku.
 • Zabiegi higieniczno – sanitarne zgodne z procedurą GIS.
 • Zintegrowana działalność edukacyjna. Zabawy i zajęcia edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową i wybrane treści programowe.
 • Język angielski.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna według wewnętrznego harmonogramu:
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne.
 • Zabiegi higieniczno – sanitarne zgodne z procedurą GIS przed wyjściem na podwórko.
 • Zabawy na świeżym powietrzu, zgodnie z wewnętrznym harmonogramem, w wydzielonych boksach, według wytycznych GIS.
 • Zabiegi higieniczno – sanitarne po powrocie z podwórka przed zupą.
 • Zupa – I danie:
 • nauka samodzielnego jedzenia,
 • przestrzeganie zasad kulturalnego i bezpiecznego spożywania posiłku.
 • Leżakowanie w grupach młodszych (dzieci 3 – 4 letnie)< wprowadzanie elementów bajkoterapii i muzykoterapii. Zachowanie procedur obowiązujących w okresie pandemii.

Zabawy na świeżym powietrzu grupy starsze (dzieci 5 – 6 letnie) zgodnie z wewnętrznym harmonogramem.

 • Czynności higieniczno – sanitarne przed obiadem.
 • II danie
 • nauka samodzielnego jedzenia,
 • przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania posiłku.

1400 – 16 30

Zabawy utrwalające wprowadzone treści dydaktyczne. Praca stymulująca rozwój dziecka. Zabawy dowolne według indywidualnych upodobań.

Rozchodzenie się dzieci (odprowadzanie dzieci do szatni przez personel techniczny, ubieranie i przekazanie rodzicom).

Przy sprzyjającej pogodzie grupy starsze rozchodzą się z ogródka przedszkolnego.

           W ciągu dnia odbywa się monitorowanie:

 • wietrzenie sal,
 • dezynfekcja powierzchni użytkowych, leżaków (po leżakowaniu), wybranych zabawek,
 • podwórka, zgodnie z wymogami i procedurami opracowanymi na okres pandemii.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Temat kompleksowy do realizacji:

„Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”

„Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w świecie realnym i wirtualnym”

 

Cele:

-kształtowanie nawyków dbałości o własne i cudze bezpieczeństwo

- wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej zgodnych z wytycznymi GIS, wpajanie zasad właściwego odżywiania, dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne

-wprowadzenie dzieci w przestrzeń wirtualną, rozwijanie kompetencji informatycznych

-uwrażliwianie dzieci na zagrożenia wychowawczo- zdrowotne związane z niewłaściwym korzystaniem z komputera

Działania:

 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w przedszkolu poprzez zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w pomieszczeniach przedszkola i w ogrodzie:

-zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz zasadami ewakuacji.

-przeprowadzenie alarmu przeciwpożarowego w korelacji ze Strażą Pożarną

 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat zagrożeń dla zdrowia i sposobów ich unikania:

- spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, informatykiem

-realizowanie programu „Drogowe ABC” pod patronatem PCK

 • Kształtowanie i rozwijanie nawyków higienicznych i przyzwyczajeń zdrowotnych:

- systematyczne uczenie oraz praktyczne wykonywanie poszczególnych czynności higienicznych- nauka mycia rąk wg. wytycznych GIS

-organizowanie spotkań z lekarzem, pielęgniarką- wzbogacanie wiedzy o zdrowiu

-realizowanie programów prozdrowotnych : „Super wiewiórka”, „Czyste powietrze”

 • Dostarczanie podstawowej wiedzy związanej z prawidłowym odżywianiem:

-organizowanie zajęć edukacyjnych na temat zdrowego odżywiania oraz zajęć kulinarnych

-prezentacja multimedialna „Piramida zdrowia”

-konkurs plastyczny „Ulubiony owoc”

 • Uświadamianie konieczności dbania o zdrowie psychiczne :

- stworzenie kodeksów grupowych i przestrzeganie zawartych w nich reguł:

-wprowadzanie systemów motywacyjnych

-prezentacja multimedialna zapoznającą dzieci z ich prawami wynikającymi z konwencji Praw Dziecka szczególnie z prawem do ochrony przed przemocą i agresją

-organizowanie zabaw relaksacyjnych i wyciszających, wprowadzanie elementów bajkoterapii, muzykoterapii

 • Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu:

-organizowanie spacerów i wycieczek rekreacyjnych w połączeniu z grami terenowymi i zabawami ruchowymi

- systematyczne prowadzenie zajęć gimnastycznych i ruchowych

-rozwijanie umiejętności aktywnego wypoczynku

-stworzenie „Ścieżki sensorycznej” w ogrodzie przedszkolnym

- udział w Igrzyskach Przedszkolaków

     7.  Wprowadzanie dzieci w przestrzeń wirtualną:

- nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem-warsztaty  komputerowe dla dzieci;

- nabywanie umiejętności  wspomagających rozwój procesów myślowych- nauka kodowania dla grup starszych;

-wykorzystanie komputera do nauki i zabawy w celu zdobywania nowych wiadomości i umiejętności- zabawy z tablicą multimedialną;

         - nagranie teledysków z życia grup przedszkolnych

         - wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera:

         - „Bądź bezpieczny w sieci”- spotkanie z policją i informatykiem

Inne zadania:

 • Kontynuacja programu „Wiem, co jem” oraz innowacji pedagogicznej „Mali Badacze- czyli doświadczenia i eksperymenty w edukacji przedszkolnej”
 • Realizacja projektu „Klub małego i dużego podróżnika”
 • Motywowanie do nauki języków obcych- kontynuowanie projektu „Angielski w świecie przedszkolaka”, czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach z elementami języka angielskiego
 • Uzupełnienie bazy przyborów i sprzętów do zajęć gimnastycznych
 • Kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka- udział w cyklicznych akcjach PCK
 • Zorganizowanie Dnia Przedszkolaka, Dnia Dziecka
 • Organizowanie uroczystości o charakterze patriotycznym /Święto Niepodległości/, rodzinnym /Pasowanie na Przedszkolaka, Przedstawienia wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty/
 • Kontynuowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym /Miejska Biblioteka Publiczna, Policja, Straż Pożarna/
 • Udział przedszkolaków w teatrzykach, warsztatach, prelekcjach
 • Doskonalenie zawodowe nauczycieli- udział w grantach, kursach, warsztatach, WDN
 • Publikowanie na stronie internetowej przedszkola i w prasie lokalnej najważniejszych wydarzeń z życia grup przedszkolnych, uaktualnianie informacji dla Rodziców

Realizacja działań edukacyjnych, wychowawczych zaplanowanych dla  całej społeczności przedszkola lub wymagające współpracy ze środowiskiem lokalnym jest uzależniona od aktualnej sytuacji pandemicznej i obowiązujących obostrzeń.

        

Copyright © Topnet 2014