wydarzenia maj

Dzień Mamy i Taty w poszczególnych grupach : 

grupa I  29 maja godz.10.00

grupa II  28 maja godz.10.00

grupa  III  30 maja godz. 15.15

grupa  IV 28 maja godz. 15.15

grupa  V  31 maja godz.15.15 

grupa  VI  17 maja godz. 15.15

---------------------------------------------------------------------------------------

wycieczki organizowane w ramach prezentu dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka, finansowane ze składek Rady Rodziców 

 

wycieczka do  Opolskiego ZOO - 23 maja - grupy : I, II, III i IV

wycieczka do Wioski Indiańskiej Pocahontas we Wrocławiu grupy: V i VI 

DRODZY RODZICE!!!

DRODZY RODZICE

W  ZWIĄZKU Z DECYZJĄ ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZNP INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 27.04.2019r. ZAWIESZAMY AKCJĘ STRAJKOWĄ DO 01.09.2019r.

WOBEC POWYŻSZEGO OD 29.04.2019r. ROZPOCZYNAMY PLANOWANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE.

W IMIENIU WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA DZIĘKUJEMY RODZICOM ZA OKAZANĄ SOLIDARNOŚĆ I WSZELKIE PRZEJAWY ŻYCZLIWOŚCI, ZA USZANOWANIE NASZEGO PRAWA DO STRAJKU.

WIERZYMY, ŻE WALCZYMY O LEPSZĄ EDUKACJĘ DLA PAŃSTWA DZiECI.

 

DYREKCJA I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11

                                   

 

aktualizacja informacji dotyczących strajku z dnia 23.04.2019r.

W związku z OGÓLNOPOLSKIM STRAJKIEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY , oświadczamy, iż podtrzymujemy akcję strajkową. Oczekujemy na decyzję Głównego Zarządu ZNP.  Wobec powyższego , nadal nie będziemy w stanie zapewnić opieki i bezpieczeństwa wszystkim dzieciom. 

Dziękujemy Państwu za wsparcie naszego protestu, cierpliwość i wyrozumiałość. 

Prosimy rodziców o zapewnienie opieki dzieciom w miarę możliwości. 

 

nauczycielki oraz pracownicy Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu.

Ważne informacje dla rodziców

W związku z OGÓLNOPOLSKIM STRAJKIEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY , oświadczamy, iż podtrzymujemy akcję strajkową. Wobec powyższego , nadal nie będziemy w stanie zapewnić opieki i bezpieczeństwa wszystkim dzieciom. 

Dziękujemy Państwu za wsparcie naszego protestu, cierpliwość i wyrozumiałość. 

Prosimy rodziców o zapewnienie opieki dzieciom w miarę możliwości. 

 

nauczycielki oraz pracownicy Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu. 

WAŻNE

W  ZWIĄZKU  Z  BRAKIEM  POROZUMIENIA  POMIĘDZY ZNP I FZZ  A  STRONĄ RZĄDOWĄ  NASZE PRZEDSZKOLE  PODEJMUJE  Z  DNIEM 08.04  AKCJĘ  STRAJKOWĄ  DO  ODWOŁANIA!

Copyright © Topnet 2014