Ogłoszenie

SZANOWNI RODZICE !!!

Zawiadamiam, że w przypadku braku porozumienia między stroną rządową a oświatowymi związkami zawodowymi od dnia 08.04.2019r. może rozpocząć się akcja strajkowa na terenie przedszkola. W związku z tym placówka nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa i opieki  wszystkim dzieciom. Mamy świadomość, że sytuacja ta wiąże się z trudnościami dla rodziców i dzieci, prosimy jednak o wyrozumiałość i zabezpieczenie opieki dla przedszkolaków we własnym zakresie. Każdy rodzic w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności może skorzystać z zasiłku opiekuńczego z art. 32 ust.1 pkt1 ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity:Dz. U. z 2017r., poz. 1368 ze zm.).

O wszelkich zmianach dotyczących przedmiotowej sytuacji będą Państwo informowani na bieżąco na stronie internetowej przedszkola, portalu społecznościowym oraz przez ogłoszenie Dyrektora w placówce.

 

Copyright © Topnet 2014