Ogłoszenie

SZANOWNI RODZICE !!!

Zawiadamiam, że w przypadku braku porozumienia między stroną rządową a oświatowymi związkami zawodowymi od dnia 08.04.2019r. może rozpocząć się akcja strajkowa na terenie przedszkola. W związku z tym placówka nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa i opieki  wszystkim dzieciom. Mamy świadomość, że sytuacja ta wiąże się z trudnościami dla rodziców i dzieci, prosimy jednak o wyrozumiałość i zabezpieczenie opieki dla przedszkolaków we własnym zakresie. Każdy rodzic w przypadku zaistnienia powyższych okoliczności może skorzystać z zasiłku opiekuńczego z art. 32 ust.1 pkt1 ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity:Dz. U. z 2017r., poz. 1368 ze zm.).

O wszelkich zmianach dotyczących przedmiotowej sytuacji będą Państwo informowani na bieżąco na stronie internetowej przedszkola, portalu społecznościowym oraz przez ogłoszenie Dyrektora w placówce.

 

Kwiecień

01.04. Warsztaty chemiczne 

02.04 Najstarsze przedszkolaki  wyjeżdzają do Opola na "Rewię na lodzie".

06.04  Reprezentacja dzieci z grup IV ( 5-latki) i V ( 6-latki) bierze udział w Letniej Olimpiadzie Przedszkolaków.

Zapraszamy wszystkich chętnych  do kibicowania na godz. 1000  do hali sportowej PSP nr 3.

10.04  W naszym przedszkolu odbędzie sie konkurs międzyprzedszkolny pod hasłem "Podróże małe i duże". 

12.04  "W zdrowym ciele zdrowy duch" - Michał Sz.( 5-latek) i Iga P. ( 6-latek) reprezentują nasze przedszkole w konkursie recytatorskim w PP nr 4.

 

wydarzenia marzec i kwiecień

 

8.03.- godz.10.20- teatrzyk

21.03- uroczyste powitanie wiosny przez wszystkie grupy 

1.04.-10.30 pokaz chemiczny warsztaty 

2.04- "Rewia na lodzie " -wyjazd do Opola (grupy najstarsze)

Regulamin licytacji lalek UNICEF

Regulamin licytacji Lalek Projektu Unicef

Wszystkie Kolory Świata - V edycja

w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Brzegu

 

  1. Licytacja laleczek wykonanych w ramach Projektu Edukacyjnego UNICEF „Wszystkie Kolory Świata” V edycja odbędzie się w dniu: 21.02.2019. od godz. 15.15   na holu I p Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu.
  2. Na holu I piętra umieszczono lalki biorące  udział w licytacji wraz z numerami poszczególnych lalek od 1-60.
  3. Wstępna wywoławcza darowizna za laleczkę to kwota w wysokości 10 zł (zgodnie z regulaminem Projektu Edukacyjnego UNICEF). Każda następna osoba licytująca lalkę, podwyższa kwotę licytowaną o co najmniej ½ darowizny wywoławczej o 5 zł. Należy nadmienić, iż regulamin nie przewiduje górnej granicy kwoty licytowanej.
  4. Forma zbiórki: zbiórka w gotówce do Pań Magdaleny Bonar i Agnieszki Szpytko.
  5. W licytacji biorą udział osoby, które wcześniej pobrały serduszko z numerem licytującego.
  6. Wylicytowane lalki zostaną przekazane tym osobom licytującym, których proponowana kwota za lalkę będzie najwyższa.
  7. Darowiznę za każdą wylicytowaną lalkę należy przekazać do Pani Magdaleny Bonar i Agnieszki Szpytko, które sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem licytacji.
  8. Całą kwotę darowizny Koordynator projektu Katarzyna Bąk przekaże na konto UNICEF. Raport z akcji wraz z kwotą darowizny będzie opublikowany na stronie pp11brzeg.pl

Luty

21.02  Licytacja laleczek z programu edukacyjnego UNICEF "Wszystkie Kolory Świata"

Copyright © Topnet 2014