zmiana stawki żywieniowej

Dyrekcja Przedszkola informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach oraz pismem OS.4424.31.4.2015 Burmistrza Brzegu od dnia 1-01-2016 r. stawka żywieniowa wynosi 5,20 zł.

Copyright © Topnet 2014