Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu

Od września 2017 roku,  nasze przedszkole bierze udział w projekcie "Aktywny Kreatywny Maluch- program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg".

Program ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na udział swojego dziecka w projekcie , uczestniczą w zajęciach dodatkowych z logorytmiki, gry w szachy oraz zajęć informatycznych pt. "Kodowanie na dywanie". Zajęcia odbywają się poza realizacją podstawy programowej. 

Copyright © Topnet 2014