przegląd stomatologiczny dla dzieci

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu informuje ,że w dniach 11 czerwca oraz 13 czerwca w  Publicznej Szkole Podstawowej  nr 6 odbędzie się przegląd stomatologiczny dla dzieci, których Rodzice wyrażą chęć na tego typu  działanie oraz wypełnią i dostarczą oświadczenie oraz  zgodę na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych proszę pobrać z naszej strony internetowej).

Oto harmonogram badań

11 CZERWCA 2019R. (WTOREK) 9,00 – 11,00

  1.       9,00 - 9,30 do 25 dzieci
  1.       9,30 - 10,00 do 25 dzieci
  1.       10,00 - 10,30 do 25 dzieci
  1.       10,30 - 11,00 do 25 dzieci

13 CZERWCA 2019R. (CZWARTEK) 9,00 – 10,20

  1.       9,00 - 9,40 do 25 dzieci
  1.       9,40 - 10,20 do 25 dzieci.

Oświadczenia i zgody proszę  dostarczyć do dnia 7 czerwca do nauczycielki w grupie.
KLAUZULA INFORMACYJNA

ZGODA NA BADANIA STOMATOLOGICZNE

Copyright © Topnet 2014