Informacja w sprawie zawieszenia składek na Radę Rodziców

Uchwała nr 6/2019/2020 Rady Rodziców

Przedszkola nr 11 w Brzegu

z dnia 30.03.2020r.

w sprawie zawieszenia składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców postanawia:

  • 1

W związku z wprowadzeniem od 25 marca do 10 kwietnia br. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalamy od miesiąca kwietnia zawieszenie składek na konto Rady Rodziców.

  • .2

Uchwała obowiązuje do czasu zamknięcia placówek oświatowych.

Rada Rodziców

K.Bąk

Copyright © Topnet 2014