UWAGA RODZICE -PILNE !

Szanowni Rodzice!

Bardzo proszę o informację, kto z Państwa deklaruje, w przypadku przywrócenia funkcjonalności placówki, chęć korzystania z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka.
Informacja niniejsza jest niezbędna do określenia Państwa potrzeb w w/w obszarze i podjęcia decyzji w zakresie możliwości i warunków, jakie może spełnić placówka, biorąc pod uwagę szczególną sytuację, w jakiej wszyscy się obecnie znajdujemy. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, w przypadku uruchomienia opieki, wytyczne GIS i MZ wskazują, że pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, które realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacje w formie wiadomości tekstowej zawierającej imię i nazwisko dziecka, należy niezwłoczne przesłać na pocztę przedszkola.

O podjętych rozwiązaniach, zasadach i decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie internetowej przedszkola lub profilu na FB.

Copyright © Topnet 2014