Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród -konkurs plastyczny

Koronawirus jak się przed nim chronić?

Czas pandemii zarówno dla dzieci, rodziców jak i nauczycieli jest zupełnie nowym i trudnym doświadczeniem. Mimo tej wyjątkowej sytuacji, zmagania się z wyzwaniem pracy zdalnej , rodzice wykazują duże zaangażowanie w edukację dziecka w domu.

Aby uatrakcyjnić ten czas i pokonać nudę-nauczycielki z Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu, codziennie przekazują dzieciom i rodzicom propozycje zajęć i zabaw w domu.

Jednym z pomysłów było zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Koronawirus-jak się przed nim chronić ?”, którego inicjatorkami były: Ewa Banach i Joanna Gnatowicz. Miał on na celu utrwalenie zasad higieny i bezpieczeństwa w walce z koronawirusem, ale również pobudzenie dziecięcej kreatywności z niewielkim wsparciem rodziców. Drogą e-mailową, wpłynęły do przedszkola prace, przedstawiające dziecięcą wizję pokonania wirusa. Wszystkie wyróżniała duża wiedza dotycząca poruszanego zagadnienia oraz twórcze wykonanie. Po burzliwych obradach komisji, wyłoniono pracę zwycięską, autorstwa Zosi Omasty oraz nadano dwa wyróżnienia : pierwsze -dla twórczej wizji Antoniego i Franciszka Matuła, drugie dla pracy Julii Giżewskiej. W ramach głównej nagrody stworzono plakat , przedstawiający zwycięski rysunek , który będzie umieszczony w przedszkolu, Urzędzie Miasta Brzeg, oraz placówkach zdrowia w naszym mieście. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Joanna Gnatowicz

 

 

    

Zakończenie przedszkola przez starszaków- wręczenie dyplomów

 

dyplom.jpg

Drodzy Rodzice, kochane starszaki :)

W związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa nie mamy możliwosci zoorganizowania uroczystego zakończenia przedszkola i pożegnania się z Wami i Waszymi rodzicami. Niemniej jednak Dyrekcja przedszkola, Rada Rodziców i My - nauczycielki  grup V i VI przygotowałyśmy dla Was dyplomy, pamiątkowe tabla, prezenty.

Zapraszamy Państwa ( jednego z rodziców) wraz z dzieckiem do odbioru w dniach 25 i 26 czerwca w godz. 10-12.

Jednoczesnie przypominamy o zachowaniu środków bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Katarzyna Bąk

dzieci.jpg

 

 

Dokumenty - zgłoszenie dziecka na wakacje

 

WAŻNE INFORMACJE I DOKUMENTY DLA RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH PRZYJĘCIEM DZIECKA NA OKRES WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA.

 

OGŁOSZENIE WAKACJE 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA W OKRESIE WAKACYJNYM 2019/2020

 

 

                                                                                                               Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2020 z dnia 08 czerwca 2020  dyrektora

                                                                                                                                    Przedszkola Publicznego nr 11  Brzegu w sprawie:

                                                                                        wprowadzenia ANEKSU NR 1 do „Procedury bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego

                                                                                                                               obowiązującej w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Brzegu”.

 

 

1.  W § 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„Liczba dzieci w grupie ustalana jest w oparciu o zasadę 3m² na dziecko i każdego opiekuna tj. oddział liczy do 16 dzieci

2  .W § 5 ust.4 otrzymuje brzmienie:

4. Zgłoszenie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1 i nr 2), należy złożyć w przedszkolu, w wersji papierowej osobiście lub do skrzynki podawczej, najpóźniej do czwartku poprzedzającego dany tydzień do godziny 13.00. Złożenie zgłoszenia nie gwarantuje miejsca w przedszkolu, aż do momentu potwierdzenia przez przedszkole miejsca dla dziecka. Zgłoszenie niekompletne pozostaje bez rozpatrzenia.

3   W §7 ust.2pkt.b)  otrzymuje brzmienie:

b) Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 16. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna. W związku z powyższym, w zależności od powierzchni sali zajęć danej grupy, może w niej przebywać w tym samym czasie maksymalnie od 10 do 20 dzieci oraz maksymalnie 2 osoby dorosłe (pracownicy przedszkola).

c) rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany pobrać, wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć w wersji papierowej, osobiście lub do skrzynki podawczej OŚWIADCZENIE i DEKLARACJĘ opieki nad dzieckiem na dany tydzień (załącznik nr 1 i nr 2).Szczegółowe regulacje dotyczące terminów na złożenie oraz zmianę DEKLARACJI zostały wskazane w § 5 niniejszej procedury w punktach 4, 5, 6.

 08.06.2020 Alina Makowska

 ( data i podpis dyrektora)

Copyright © Topnet 2014