UWAGA RODZICE -PILNE !

Szanowni Rodzice!

Bardzo proszę o informację, kto z Państwa deklaruje, w przypadku przywrócenia funkcjonalności placówki, chęć korzystania z opieki przedszkolnej dla swojego dziecka.
Informacja niniejsza jest niezbędna do określenia Państwa potrzeb w w/w obszarze i podjęcia decyzji w zakresie możliwości i warunków, jakie może spełnić placówka, biorąc pod uwagę szczególną sytuację, w jakiej wszyscy się obecnie znajdujemy. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, w przypadku uruchomienia opieki, wytyczne GIS i MZ wskazują, że pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, które realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacje w formie wiadomości tekstowej zawierającej imię i nazwisko dziecka, należy niezwłoczne przesłać na pocztę przedszkola.

O podjętych rozwiązaniach, zasadach i decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie internetowej przedszkola lub profilu na FB.

karty pracy -możliwość odbioru

 
 

Drodzy Rodzice! 

W dniach 16 i 17 kwietnia w godzinach od 8.00 do 13.00  na parterze naszego przedszkola, można odebrać karty pracy dla swojego dziecka, do indywidualnej pracy w domu. Posłużą one utrwaleniu i poszerzaniu wiadomości. 

Jednocześnie przypominamy , że w zakładce Galeria,  od początku trwania kwarantanny do chwili obecnej, nauczycielki z naszego przedszkola wspierają inspiracjami zapraszając dzieci i rodziców do zabaw i zadań w domu. ZAPRASZAMY ! 

Informacja w sprawie zawieszenia składek na Radę Rodziców

Uchwała nr 6/2019/2020 Rady Rodziców

Przedszkola nr 11 w Brzegu

z dnia 30.03.2020r.

w sprawie zawieszenia składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców i art. 84 ust.7 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców postanawia:

  • 1

W związku z wprowadzeniem od 25 marca do 10 kwietnia br. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalamy od miesiąca kwietnia zawieszenie składek na konto Rady Rodziców.

  • .2

Uchwała obowiązuje do czasu zamknięcia placówek oświatowych.

Rada Rodziców

K.Bąk

Copyright © Topnet 2014