OGŁOSZENIE

W związku z OGÓLNOPOLSKIM STRAJKIEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY , oświadczamy, iż podtrzymujemy akcję strajkową. Wobec powyższego , nadal nie będziemy w stanie zapewnić opieki i bezpieczeństwa wszystkim dzieciom. 

Dziękujemy Państwu za wsparcie naszego protestu, cierpliwość i wyrozumiałość. 

Prosimy rodziców o zapewnienie opieki dzieciom w miarę możliwości. 

 

nauczycielki oraz pracownicy Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu. 

Innowacje pedagogiczne w naszym przedszkolu

Innowacja pedagogiczna "Wiem, co jem" realizowana od roku szkolnego 2013/2014  

Dzięki zajęciom kulinarnym dzieci poszerzają zakres wiadomości na temat zdrowego stylu życia, kształtują postawę zdrowego odżywiania, doświadczają świat przez wszelakie zmysły i na różne sposoby.Przygotowywanie własnoręcznie potraw daje możliwość odważnego pokonywania trudności, rozbudza wyobraźnię dziecięcą oraz aktywność twórczą.

Innowacja pedagogiczna "Mali badacze- czyli doświadczenia i eksperymenty w edukacji przedszkolnej" od roku szkolnego 2016/2017

Celem  innowacji jest rozbudzanie zainteresowań fizycznymi i przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich zrozumienie, wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające mu zrozumieć zachodzące procesy oraz zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawczej dziecka.

Innowacja pedagogiczna "Brzeski system doradztwa edukacyjno-zawodowego" od roku szkolnego 2016/2017

Innowacja polegać będzie na rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań różnymi zawodami; zwrócenia uwagi na poszanowanie i ważność każdej pracy zawodowej, kształtowaniu postaw prospołecznych oraz wzbogacaniu słownictwa dzieci.

Innowacja pedagogiczna "Angielski w świecie przedszkolaka" od II semestru roku szkolnego 2018/2019

Innowacja polegać będzie na przeplataniu treści z języka angielskiego w  codzienne zajęcia edukacji przedszkolnej, zabawy swobodnej, posiłków, czynności higieniczno-sanitarnych i organizacyjno-porządkowych.Innowacją objęte zostaną wszystkie grupy przedszkolne a kadra pedagogiczna otrzyma dodatkowe materiały potrzebne do rozwijania i rozbudzania zainteresowania językiem angielskim.Innowacja będzie obejmowała zakres słownictwa i struktur gramatycznych przewidzianych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz programie Moniki Rudzik-Smugowskiej pt „Program przygotowania dzieci przedszkolnych do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” wyd. PWN oraz będzie dostosowana do wieku i indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka.

mgr Katarzyna Bąk

 

 

zmiana numeru konta bankowego-WAŻNE

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 INFORMUJE WSZYSTKICH RODZICÓW, ŻE OD 30 LISTOPADA 2017r. OBOWIĄZUJE NOWE KONTO RACHUNKU BANKOWEGO DO UISZCZANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

BZ WBK O/BRZEG

25 1090 2141 0000 0001 3523 9371

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu

Od września 2017 roku,  nasze przedszkole bierze udział w projekcie "Aktywny Kreatywny Maluch- program wsparcia przedszkoli na terenie Gminy Brzeg".

Program ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na udział swojego dziecka w projekcie , uczestniczą w zajęciach dodatkowych z logorytmiki, gry w szachy oraz zajęć informatycznych pt. "Kodowanie na dywanie". Zajęcia odbywają się poza realizacją podstawy programowej. 

Copyright © Topnet 2014