Drodzy rodzice

DRODZY RODZICE

W  ZWIĄZKU Z DECYZJĄ ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZNP INFORMUJEMY, IŻ OD DNIA 27.04.2019r. ZAWIESZAMY AKCJĘ STRAJKOWĄ DO 01.09.2019r.

WOBEC POWYŻSZEGO OD 29.04.2019r. ROZPOCZYNAMY PLANOWANE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE.

W IMIENIU WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA DZIĘKUJEMY RODZICOM ZA OKAZANĄ SOLIDARNOŚĆ I WSZELKIE PRZEJAWY ŻYCZLIWOŚCI, ZA USZANOWANIE NASZEGO PRAWA DO STRAJKU.

WIERZYMY, ŻE WALCZYMY O LEPSZĄ EDUKACJĘ DLA PAŃSTWA DZIECI.

DYREKCJA I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO NR 11

aktualizacja informacji dotyczących strajku w dniu 23.04.2019r.

W związku z OGÓLNOPOLSKIM STRAJKIEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY , oświadczamy, iż podtrzymujemy akcję strajkową. Oczekujemy na decyzję Głównego Zarządu ZNP.  Wobec powyższego , nadal nie będziemy w stanie zapewnić opieki i bezpieczeństwa wszystkim dzieciom. 

Dziękujemy Państwu za wsparcie naszego protestu, cierpliwość i wyrozumiałość. 

Prosimy rodziców o zapewnienie opieki dzieciom w miarę możliwości. 

 

nauczycielki oraz pracownicy Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu.

OGŁOSZENIE

W związku z OGÓLNOPOLSKIM STRAJKIEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY , oświadczamy, iż podtrzymujemy akcję strajkową. Wobec powyższego , nadal nie będziemy w stanie zapewnić opieki i bezpieczeństwa wszystkim dzieciom. 

Dziękujemy Państwu za wsparcie naszego protestu, cierpliwość i wyrozumiałość. 

Prosimy rodziców o zapewnienie opieki dzieciom w miarę możliwości. 

 

nauczycielki oraz pracownicy Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu. 

Innowacje pedagogiczne w naszym przedszkolu

Innowacja pedagogiczna "Wiem, co jem" realizowana od roku szkolnego 2013/2014  

Dzięki zajęciom kulinarnym dzieci poszerzają zakres wiadomości na temat zdrowego stylu życia, kształtują postawę zdrowego odżywiania, doświadczają świat przez wszelakie zmysły i na różne sposoby.Przygotowywanie własnoręcznie potraw daje możliwość odważnego pokonywania trudności, rozbudza wyobraźnię dziecięcą oraz aktywność twórczą.

Innowacja pedagogiczna "Mali badacze- czyli doświadczenia i eksperymenty w edukacji przedszkolnej" od roku szkolnego 2016/2017

Celem  innowacji jest rozbudzanie zainteresowań fizycznymi i przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich zrozumienie, wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające mu zrozumieć zachodzące procesy oraz zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawczej dziecka.

Innowacja pedagogiczna "Brzeski system doradztwa edukacyjno-zawodowego" od roku szkolnego 2016/2017

Innowacja polegać będzie na rozbudzaniu i rozwijaniu zainteresowań różnymi zawodami; zwrócenia uwagi na poszanowanie i ważność każdej pracy zawodowej, kształtowaniu postaw prospołecznych oraz wzbogacaniu słownictwa dzieci.

Innowacja pedagogiczna "Angielski w świecie przedszkolaka" od II semestru roku szkolnego 2018/2019

Innowacja polegać będzie na przeplataniu treści z języka angielskiego w  codzienne zajęcia edukacji przedszkolnej, zabawy swobodnej, posiłków, czynności higieniczno-sanitarnych i organizacyjno-porządkowych.Innowacją objęte zostaną wszystkie grupy przedszkolne a kadra pedagogiczna otrzyma dodatkowe materiały potrzebne do rozwijania i rozbudzania zainteresowania językiem angielskim.Innowacja będzie obejmowała zakres słownictwa i struktur gramatycznych przewidzianych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz programie Moniki Rudzik-Smugowskiej pt „Program przygotowania dzieci przedszkolnych do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” wyd. PWN oraz będzie dostosowana do wieku i indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka.

mgr Katarzyna Bąk

 

 

Copyright © Topnet 2014