Dojrzałość szkolna

Opracowały:
pedagog: mgr Barbara Borowska

psycholog: mgr Kinga Łęgowik-Gwiazda

Dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do podjęcia obowiązków i zadań jakie stawia przed nim szkoła. Oznacza osiągniecie odpowiedniego stopnia rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalno – społecznego, który umożliwi mu udział w życiu szkoły oraz opanowaniu wiadomości, umiejętności, nawyków określonych programem nauczania.

Czytaj więcej: Dojrzałość szkolna

Copyright © Topnet 2014