wycieczka do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać

7 XI 2018r. grupy najstarsze V i VI wyjechały do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać. Dzieci wysłuchały pogadanki o celowości segregowania odpadów, pochwaliły się swoją wiedzą w tym zakresie. Opowiadały jakie rodzaje odpadów wrzuca się do kolorowych pojemników do segregowania. Obejrzały też makietę zakładu. Potem był czas na ubieranie kamizelek ochronnych i wizytowanie zakładu. Chociaż nie wszystkim podobał się zapach w tym miejscu to dzieci dzielnie zwiedzały zakład, widziały jak po wielkich taśmociągach przemieszczają się odpady i są rozdzielane według rodzajów. Widziały też bele prasowanej makulatury, puszek, butelek plastikowych .Dzieci wiedzą, że te surowce będą ponownie przetworzone i wykorzystane do produkcji np. tkaniny polarowej, roweru czy też papieru do rysowania.

Wszyscy obiecali pamiętać o segregowaniu odpadów, aby przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego w myśl hasła „NARODZIE. POMÓŻ PRZYRODZIE”

Iwona Górak 

Copyright © Topnet 2014