Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z Unicef

Dziś tj. 20 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z Unicef. Tego dnia bowiem przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych- Konwencji o Prawach Dziecka.Tegorocznym hasłem przewodnim jest #Go Blue dlatego w przedszkolu dominował kolor niebieski. Przedszkolaki  ubrane na niebiesko wraz ze swoimi Paniami dały w ten sposób wyraz solidarności z innymi dziećmi, którymi prawa na świecie nie są przestrzegane. Tematyka zajęć we wszystkich grupach obejmowała dzieci i ich prawa a zwłaszcza prawo do ochrony przed przemocą.Wykorzystując na zajęciach  ilustracje przedstawiające dzieci z różnych części świata, ich życie, sposoby spędzania czasu wolnego, piosenki nawiązujące do tematu,  przedszkolaki  kształtowały  postawę tolerancji i otwartości na inne kultury, na problemy drugiego człowieka. Prace plastyczne pozwoliły dzieciom utrwalić znajomość swoich praw ale także i obowiazków.

Katarzyna Bąk 

Copyright © Topnet 2014