dokarmiamy ptaki zimą -zajęcia przyrodnicze w grupie III

12 lutego grupa III poszerzała wiadomości na temat przyrody. Podczas zajęć wykorzystano tekst literacki  dzieci- poznały nazwy i wygląd ptaków z karmnika.  Zajęcia stały się okazją do rozwijania wielu umiejętności:

-w zabawie muzycznej do piosenki o gilu, dzieci grały na trójkątach,

-w zabawie matematycznej, utrwaliły przeliczanie w zakresie 6,

-w zabawie plastycznej uczyły się odwzorowywania oraz elementów kodowania.

15 lutego grupa wybrała się do pobliskiego parku w celu dokarmiania ptaków zimą .

Joanna Gnatowicz

Copyright © Topnet 2014