finał akcji PCK Gorączka Złota

Zakończyliśmy akcję Gorączka Złota pod patronatem PCK. Zebrane grosze zostały posegregowane i zważone zgodnie z regulaminem. Uzyskaliśmy 59,5 kg bilonu - jest to rekord w naszym przedszkolu. Kwota zebrana podczas akcji i przekazana do PCK w Brzegu pozwoli na dofinansowanie kolonii dla najuboższych dzieci. Duże znaczenie ma również wymiar społeczny akcji - bezinteresowna pomoc drugiej osobie. Dlatego serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom z okazane serce i zaangażowanie w akcję. Opiekun przedszkolnego koła PCK Barbara Jurek i kadra przedszkola.

Copyright © Topnet 2014