Zapraszamy rodziców 
do udziału w akcji

W tym roku nasze przedszkole bierze udział w akcji "Szlachetna Paczka".
 Drogi Rodzicu-dołącz do nas! 
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

CZYTAJ WIĘCEJ

ogłoszenie


Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 11 w Brzegu informuje, że w związku  z pozytywnym wynikiem testu na covid-19 u pracownika przedszkola, decyzją PSSE w Brzegu, w dniach od 09.11.2021 do 12.11.2021 pracownicy       i dzieci zostali objęci nadzorem epidemiologicznym i kwarantanną.(grupa II) oraz od 12.11 do 15.11 grupa IV.  Wszelkie informacje dotyczące bieżącej pracy przedszkola przekazywane są rodzicom poprzez ustalone formy kontaktu z wychowawcą grup  i dyrektorem. 
W przedszkolu zachowany jest reżim sanitarny. Na bieżąco dokonywana jest dezynfekcja wyposażenia, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych. Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności stosowania zasad higieny osobistej i środków ostrożności, o zachowanie spokoju oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Informujemy, że placówka jest przygotowana na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z PSSE w Brzegu oraz Organem Prowadzącym przedszkole służą prewencji w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.
 Dyrektor Alina Makowska 

Uwaga Rodzice!

Jeśli nie otrzymali Państwo e-maila z kodem QR bądź odpłatnością za przedszkole- prosimy o wysłanie emaila na pocztę naszego przedszkola informując o tego typu problemie. 

Opłaty

KONTO RACHUNKU BANKOWEGO DO UISZCZANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE 
Santader O/BRZEG 25 1090 2141 0000 0001 3523 9371
Opłatę na Radę Rodziców proszę dokonywać u skarbników poszczególnych grup lub na konto bankowe:
IBAN 89 8863 0009 1000 0000 0387 0001