Grupa zielona to głodne wiedzy i wrażeń dzieci
 5 letnie. Ruchliwe, gadatliwe, ale wesołe i zdyscyplinowane, z odwagą dostrzegające wszelkie możliwości do psot i nauki. Twórczy nadzór w grupie sprawują nauczycielki: mgr Małgorzata Moranowicz, mgr Alina Makowska, mgr .Małgorzata Augustyn
i pomoc nauczyciela Julia Silarska.