Grupa zielona to głodne wiedzy i wrażeń dzieci
 5 letnie. Ruchliwe, gadatliwe, ale wesołe i zdyscyplinowane, z odwagą dostrzegające wszelkie możliwości do psot i nauki. Twórczy nadzór w grupie sprawują nauczycielki: 
mgr Iwona Górak, 
mgr Alina Makowska,
 mgr Barbara Rzeszut
i pomoc nauczyciela pani Danuta Marecik.