Grupa zielona to głodne wiedzy i wrażeń 
dzieci 4 i 5 letnie. Ruchliwe, gadatliwe, ale wesołe 
i zdyscyplinowane, z odwagą dostrzegające wszelkie możliwości do psot i nauki. Twórczy nadzór w grupie sprawują nauczycielki: 
mgr Joanna Gnatowicz
mgr Alina Makowska,
 mgr Barbara Rzeszut
i pomoc nauczyciela pani Monika Birecka.