Grupa Niebieska to dzieci 5-cio i 6-letnie. Wspólnie razem bawi się i uczy 21 sześciolatków i 4 pięciolatki. 
W grupie pracują nauczycielki:  
mgr Barbara Jurek  
mgr Beata Czerwińska  
pomoc nauczyciela:  
Aneta Bruś 
Poza codzienną pracą wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą realizowane są zajęcia dodatkowe: 
- język angielski. Zajęcia prowadzi mgr Monika Kukuła - religia. Zajęcia prowadzi mgr Mariola Hejduk 
- logopedia. Zajęcia prowadzi mgr Beata Czerwińska Tworzymy jedną drużynę. 
Razem pokonujemy trudności, cieszymy się z sukcesów i dążymy do celu.