Podstawowe informacje dla Rodziców

1. Deklaracja organizacyjna uczęśzczania dziecka do przedszkola od 01.09.2020