Święto Niepodległości -uroczysty występ w tym roku szkolnym przygotowała nasza grupa .