ulotki informacyjne i bajki

Ulotka informacyjna  dotycząca postępowania  na wypadek zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów mogących wskazywać zarażenie koronawirusem : Opracowanie „SEAS Polska”; Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski; Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jak uspokoić dziecko-

Bajki pomocne w rozwijaniu świadomości dziecka zagrożeniem, powodowanym koronawirusem  :

"Pluszowy lekarz" , "Samotny Misiek-Zdzisiek w szpitalu"   bajki

uwaga ważne.

Drodzy Rodzice. Prosimy o odbieranie odzieży i wszystkich pozostałych rzeczy swojego dziecka  z szafek w szatni. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. Zapraszamy od środy 20.05 do piątku 22.05. Po tym terminie wszystkie rzeczy będą umieszczone w jedym zbiorczym miejscu -i również będzie możliwość ich odbioru. 

bajka terapeutyczna -przygotowanie dziecka do powrotu do przedszkola

 

drzwi

 

Na chwilę obecną nie ma ustalonej daty powrotu dzieci do przedszkola. Ale jeśli taka informacja do nas dotrze -przekażemy ją do państwa wiadomości. W związku z tym warto zastanowić się nad sferą emocjonalną dziecka. 

Czas pandemii jest trudny zarówno dla rodziców jak i dla dzieci. Natomiast powrót do przedszkola, po długiej nieobecności i na nowych zasadach , również niesie pewne obawy. Aby lepiej zrozumieć nową rzeczywistość, uciszyć dziecięce obawy, proponujemy przeczytać dziecku bajkę terapeutyczną i porozmawiać na jej temat. 

 

 

http://emocjeprzedszkolaka.pl/index.php/2020/05/09/nowe-zasady-w-przedszkolu-darmowa-bajka-terapeutyczna-ebook/

 

Małgorzata Moranowicz 

Joanna Gnatowicz

 

 

UWAGA PILNE !

Informacja Urzędu Miasta w Brzegu

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice!

W trosce o należyte zapewnienie bezpieczeństwa naszych dzieci i pracowników publicznych przedszkoli i żłobka informujemy, że 6 maja 2020 roku, brzeskie samorządowe placówki nie będą otwarte. O dalszych szczegółach będziemy Państwa informować w najbliższym czasie.
Obecnie Gmina wraz dyrektorami placówek analizuje bieżącą sytuację oraz określa ich możliwości lokalowe i sanitarne. Dyrektorzy opracowują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie wszystkich placówek, które będą uwzględniały ich możliwości kadrowe i lokalowe zgodnie z wytycznymi GIS-u, które pojawiły się w weekend. Wspólnie z dyrektorami opracowujemy dokumentację, ustalamy harmonogramy pracy. Jako samorząd gminny podjęliśmy także działania zmierzające do zapewnienia środków higienicznych i ochrony osobistej potrzebnych do bezpiecznego funkcjonowania placówek w tej wyjątkowej i nie występującej nigdy wcześniej sytuacji. Przygotowane zamówienia gdy zostaną zrealizowane pozwolą na przekazanie odpowiednich środków do placówek i to dopiero umożliwi bardziej konkretne ustalenie daty otwarcia. Prowadzone są konsultacje z rodzicami dzieci uczęszczających do brzeskich przedszkoli oraz publicznego żłobka w celu określenia ich opinii i oczekiwań, a także wyjaśniane są z Ministerstwem Edukacji kwestie realizacji podstawy programowej w przedszkolach w niepełnych grupach.
Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi rządu w pierwszej kolejności ze żłobka, przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu i będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W następnej kolejności ustalone zostaną lokalne kryteria uwzględniające opinie rodziców, ale łączna ilość dzieci nie będzie mogła przekroczyć norm ustalonych w wytycznych rządu.

Copyright © Topnet 2014