Drodzy Rodzice! 
Prosimy o zapoznanie się ze standardami dotyczącymi ochrony małoletnich w naszej placówce. Na terenie przedszkola podane informacje, będą również Państwu zaprezentowane. Odbyło się także przeszkolenie pracowników w podanym zakresie.