KOMUNIKAT – ZGŁOSZENIE DZIECKA NA MIESIĄCE WAKACYJNE

Szanowni Państwo,

Informuję, że w roku szkolnym 2023/2024 Przedszkole Publiczne Nr 11 w okresie wakacyjnym będzie funkcjonowało i sprawowało opiekę nad dziećmi w lipcu– zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy przedszkola.

W przypadku konieczności zapewnienia dziecku opieki w miesiącu sierpniu, w miarę posiadanych wolnych miejsc w pozostałych placówkach, Organ Prowadzący wskazuje miejsce w innym przedszkolu, na podstawie wniosku złożonego w przedszkolu macierzystym dziecka.

Z wakacyjnej opieki w przedszkolu skorzystać będą mogli Ci rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia innej opieki dziecku ze względu na wykonywanie pracy zawodowej.

Rodzice, którzy są zainteresowani wysłaniem dziecka do przedszkola w miesiącach wakacyjnych proszeni są o wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka i dostarczenie go do nauczycieli w grupach, w wersji papierowej, w placówce macierzystej, w nieprzekraczalnym terminie od dnia        13 maja 2024r. do 24 maja 2024r. 

Wnioski niekompletne(np. bez wszystkich wymaganych podpisów) nie będą rozpatrywane.

Rodziców zobowiązuje się do kontaktu telefonicznego w celu uzyskania informacji o decyzji nt. kwalifikacji dziecka na okres wakacji w dniu 12.06.2024r.

Wniosek o przyjęcie dziecka w okresie wakacyjnym 2023/2024 będzie do pobrania na stronie internetowej pp11brzeg.pl

dyrektor PP11

Alina Makowska


UWAGA: Wszystkie przedszkola w okresie wakacji czynne są jeden miesiąc zgodnie z arkuszami organizacyjnymi na rok szkolny 2023/2024

lipiec

sierpień

Przedszkole Publiczne nr 2, ul. Ofiar Katynia 9

Przedszkole Publiczne nr 1, ul. Jana Pawła II 7

Przedszkole Publiczne nr 3, ul. Zielona 23

Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Chrobrego 37

Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne, ul. Gaj 1

Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Monte Cassino 1

Przedszkole Publiczne nr 8, ul. Towarowa 2

Przedszkole Publiczne nr 6, ul. Wysoka 1

Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Spacerowa 2

Przedszkole Publiczne nr 10, ul. Ks. Makarskiego 5


Drodzy Rodzice zorganizujcie dla swoich dzieci wypoczynek przez minimum jeden miesiąc wakacji !

Zbliżają się długo oczekiwane przez wszystkich wakacje.

Jest oczywiste, że dla nas - dorosłych wakacje to czas długo oczekiwanego urlopu, czas regeneracji sił, który można wreszcie spędzić z rodziną. W Polsce prawo do urlopu jest konstytucyjnym prawem obywatelskim, gwarantowanym przez art. 66 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W myśl tego prawa pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu ani przenieść go na inną osobę, gdyż jest ono jego uprawnieniem osobistym. Pragniemy przypomnieć Wam drodzy Rodzice o tym, że dzieciom również przysługuje prawo do wypoczynku w okresie wakacyjnym. Prawo dziecka do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy obok innych praw należy do ustanowionego przez współczesną cywilizację katalogu praw przyznanych wszystkim dzieciom. Jest o nim mowa np. w Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w listopadzie 1989 roku. Na dorosłych spoczywa obowiązek przestrzegania i poszanowania tych praw. 

Zadbajmy o to, by podczas tych wakacji było radośnie, ciekawie i bezpiecznie. Niech Dzieci odpoczywają od codziennego wstawania „ na czas” i wyznaczonego harmonogramu dnia w przedszkolu.

Życzymy dużo słońca i radości na wakacje.

Dyrektor i Personel przedszkola


pobierz wniosek lipiec pobierz wniosek sierpień